Komplicerade LÖSNINGAR.

Världens bästa rördelar kommer från Heinola.

Från Heinola ut i världen

Delarna till avloppsrören tillverkas enligt europeiska standards EN 1415-1 och EN 1852-2. Som råvara använder vi endast förstklassig polypropen. Vi samarbetar med de ledande råvarotillverkarna i Europa, som garanterar våra kunder en högklassig produkt. I våra produkter används inga fyllämnen
utan hållfastheten grundar sig på råmaterial med hög hållfasthet och enbart färgämnen tillsätts.

Polypropen har en väldigt bra kemisk hållbarhet, som anpassar sig utmärkt till industrianläggningar, laboratorier samt för avloppsrör vid distribution av bränsleämnen.

Polypropylen har ett mycket gott motstånd mot kemikalier, vilket gör det idealiskt för industrianläggningar, laboratorier och avlopp som kommer till bränslefördelningen.

Utmärkta egenskaper

Utmärkta ljudegenskaper som standard:
• Wiitas standardsystem ljudnivå 14dB (flödesvärde 2 l/s)
• Wiitas standardsystem ljudnivå 17dB (flödesvärde 4 l/s)
= rejält under kravnivån 20dB
• Brandegenskaper klass B2

Specialegenskaper

• Wiitta-produkterna har en stark väggkonstuktion, som är stadiga och lätta att montera.
• Hankopplingens tätningsyta är fogfri som inte skadar tätningen.
• Tätningsmaterial EPDM ( Bättre värmetålighet än standardgummi)
• Kan decifieras med lågtrycksånga
• Rören och rördelarna med oljebeständiga nitrittätningar vid behov
• Även TPE material tillgängliga!

Absolut nej till onödigt utrymme

Våra packningsstorlekar är optimerade så att maximal mängd produkter ryms på lastpallarna.

• Optimerad packningsstorlek är en fördel vid transport och lagring.
• Inga onödiga transportkostnader eller koldioxidutsläpp.

Vi gjorde det helt själv!

Vi producerar rördelarna på våra egna produktionsanläggningar i Heinola och Kuivaniemi. Externa sertifieringsorgan utför regelbundna audienser, övervakar våra dokumenterade rutiner samt kvalitet, som har möjliggjort att vi har kunnat söka typgodkännanden i olika nordiska länder.

</li>
</ul>